Foglalkozásaink

Amikor a gyermek elkezdi az iskolát, feltételezik, hogy képes figyelni, nyugodtan ülni, valamilyen írószerszámot kézben tartani és szemmel követni egy nyomtatott betűsort. Ez azonban sokszor nincs így, ez az oka annak, hogy minden ötödik gyermek tanulási nehézségekkel küzd az iskolában. Ezt az idegrendszer éretlensége váltja ki.

Az óvodás korban fontos feltérképeznünk a csecsemőkori reflexek meglétét, amellyel számos későbbi érzelmi és tanulási nehézségtől óvhatjuk meg gyermekünket. Ezt a megfigyelést 4-5 éves kortól javasolt elvégezni. Abban az esetben, ha csecsemőkori reflexek még aktívak, képességfejlesztő tornára épülő mozgásprogramot alkalmazunk.

Milyen esetekben segít a Varázskuckó?

ÓVODÁS GYERMEKEK ESETÉBEN, HA:

 • késve indul el a beszédfejlődésük
 • 5 éves korban még gondot jelent a bepisilés
 • túl agresszívek és verekedősek, vagy épp túl visszahúzódóak és gátlásosak
 • nem szívesen hallgatnak mesét, nem szívesen rajzolnak vagy színeznek
 • nehezen fejezik ki magukat, esetleg kerülik a szemkontaktust
 • szétszórtak, kerülik a feladathelyzeteket
 • mozgáskoordinációjuk, vagy egyensúlyérzékük nem megfelelő
 • Iskola előkészítő foglalkozások
 • Finommotorika fejlesztése
 • Lúdtalptorna

ISKOLÁSKORBAN, HA:

 • tábláról nehezen másolják le a feladatot,
  nem jól emlékeznek az információra
 • tanórán nem tudnak figyelni,
  koncentrálni, az órákon ficánkolnak
 • túl fáradékonyak, vagy épp ellenkezőleg, már hiperaktívak
 • csöndesek, szorongók, vagy másik végletként
  verekedősek, konfliktushelyzeteket keresők
 • diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia jegyeit mutatják.
 • Lúdtalptorna

Képességfejlesztő

reflex-torna

Szenzoros

Integrációs terápia

Komplex

Képességfejlesztő torna

Viselkekés

terápia

Dráma-és

Varázsjáték

Manó-tanoda

iskolaelőkészítő

Mozgáskotta

Képességfejlesztő reflex-torna

A gyermekek akkor tudnak az iskolában megfelelően teljesíteni, ha a tanuláshoz szükséges képességeik kifejlődtek, azaz idegrendszerük megfelelő érettségű. A figyelem, az egyensúly és a koordináció azok az alapvető képességek, amelyeken valamennyi későbbi tanulási képesség alapul. Sok esetben azonban a gyermekek idegrendszeri fejlődésében lemaradás van, aminek oka a csecsemőkori reflexek megléte.

A fennmaradt csecsemőkori reflexek képesésgfejlesztő reflextorna segítségével  felülírhatóak, így segítve a gyermek idegrendszerének érését. A gyermek a tanulást saját testének megismerésével kezdi.  A mozgás és a különböző egyensúlyi helyzetek és feladatok kihívást, de közben örömet is okoznak neki. A mozgáson és játékon keresztül fejlődik, tanul, fejleszti képességeit, ezért olyan fontos a gyermek életében a sok mozgásos játékhelyzet biztosítása. A képességfejlesztő torna során valójában azt a lehetőséget biztosítjuk a gyermeknek, hogy saját tapasztalatán keresztül formálódjon. A gyakorlatok arra épülnek, hogy a korai fejlődés egyes lépéseit a gyermek adott korához igazított mozgásos gyakorlatok révén utánozza.  Így lehetősége van megszerezni azt a tudást és tapasztalást, melyet fejlődésének korábbi szakaszában nem sikerült. A foglakozások a gyermekek számára játékos időeltöltés, hiszen nem tesz mást, mint meghatározott eszközökön, a terapeuta irányítása mellett „játszik”.

Szenzoros integrációs (Ayres) terápia

Az Ayres-, azaz szenzoros integrációs terápia lényege a gyermekek idegrendszerének mozgással történő ingerlése. A terápiát Jane Ayres tanulási zavarok kezelésére dolgozta ki, jól alkalmazható emellett a módszer:

 • hiperaktivitás,
 • figyelemzavar,
 • magatartás zavar,
 • beilleszkedési nehézség,
 • motoros fejlődési zavar,
 • nyelvi- és érzelmi zavarok,
 • kötődési zavar,
 • specifikus tanulási nehézség, például diszlexia, diszpraxia
 • autista gyermekek esetében

A terápia arra a felismerésre épül, hogy az idegrendszer érettsége, integratív funkciói az egyensúlyi és más érzékszervi ingerek adásával növelhetőek. A foglalkozások során ezért a gyerekek olyan játékokon, speciális eszközökön keresztül fejlődnek, amelyek az egyensúlyi-rendszer (vesztibuláris-rendszer) működését erősítik, segítik az idegrendszer érését.

A foglalkozások során a terapeuták, azaz a mi feladatunk, hogy segítsük, megerősítsük a gyermekeket, illetve a fejlesztő eszközök között úgy irányítsuk őket, hogy számukra észrevétlenül, de a saját ütemükben fejlődjenek.

Komplex képességfejlesztő torna

Tudjuk, hogy a gyermekek nem azonos ütemben fejlődnek. Azoknak a gyermekeknek, akik kicsit lassabban érnek, nem működik megfelelően az egyensúlyi rendszer, autisztikus tüneteket mutatnak, magatartási problémával küzdenek, esetleg hiperaktivitás figyelhető meg, Ayres-terápiával is kiegészítjük a foglalkozásokat.

Iskolába érkezve sokszor gondot okoz a gyermekeknek a hirtelen jött és túl nagy megterhelés, a sikerek elmaradása, melyek tanulási blokkot eredményeznek.  Ekkor alkalmazzuk a pedagógiai kineziológiát, mely során erre a problémára kidolgozott mozgásminták segítenek ezek legyőzésében.

Felsőbb osztályban, kiskamaszként fontos, hogy a gyermek ne küzdjön önértékelési gondokkal, érzelmeit megfelelően ki tudja, és ki merje fejezni. Ehhez a dráma- és varázsjáték csodálatos világába csöppenve kap „útravalót”.

Viselkedés terápia

A hiperaktivitás-figyelemzavar, magatartászavar a leggyakrabban előforduló tünet az óvodás- és iskoláskorú gyermekeknél. A viselkedésterápia bizonyítottan hatékony segítséget nyújthat. A legfontosabb, hogy a nemkívánatos magatartást pozitív irányba tereljük. Ehhez elengedhetetlen a pozitív megerősítés, jutalmazás, dühkezelés. A gyerekek sokszor folyamatos bohóckodással, rendetlenkedéssel próbálják kivívni a figyelmet. Ez sikerül is, ha mindig reagálunk rá. Fontos, hogy a jó viselkedést azonnal dicsérettel, matricával stb. jutalmazzuk. A viselkedésterápia során a folyamatos és azonnali jutalmazás és pozitív kommunikáció, megerősítés hatékony. Fontos szerepet kap továbbá a dühkezelés. Segítünk abban, hogy a gyerekek képesek legyenek felismerni, értelmezni a saját dühüket, annak következményeit. A terápia során különféle technikákat gyakorlunk be, a düh kezelésére, az önkontroll sikeres eléréséhez. Aktuális élethelyzeteket elemezünk, a nem megfelelő reakciókat korrigáljuk és rögzítjük. Szülőkkel együttműködve, a hétköznapokba is beépíthető gyakorlattal segítjük a gyerekek megfelelő viselkedésének megalapozását.

Jelenleg működő csoportjainknál tapasztaljuk, hogy a gyerekeknél a viselkedés terápia során alkalmazott technikák hatékonyan működnek. A viselkedésterápia lényege a nem megfelelő magatartás feltárása és korrigálása, valamint új készségek és megfelelőbb viselkedésformák kialakítása.

A viselkedésterápiák időhatárosak, célkitűzéseikben kifejezetten az adott panasz csökkentésére irányulnak, és a terápiás eredmény elérésében nagymértékben alapoznak a gyermekek aktív együttműködése.

Dráma- és varázsjáték

Képzelet, mozgás, játék…

A játék és a képzelet a kisiskoláskorban még kitüntetett szereppel bír. A játékok célja ugyanaz: az alkotás, a kreativitás és az önkifejezés fejlesztése, aminek köszönhetően a gyermekek önmagukat és másokat elfogadó, empatikus, harmonikus személyiséggé válnak.

A drámajátékoknak különböző fajtái vannak, ilyenek a memóriajátékok, fantáziajátékok, ritmusjátékok, érzékelő gyakorlatok, ügyességi játékok, utánzó játékok, bemelegítő játékok, beszédgyakorlatok, összetett koncentrációs játékok, kapcsolatteremtő- és bizalomjátékok. A játékos feladatok alkalmazása során fejlődik a gyerekek önismerete, önfegyelme, ezzel párhuzamosan a társakra való odafigyelés a beleérző, empátiás készség fejlődésével párosul, kialakul a mások megértésének, elfogadásának képessége, a toleráns magatartás. Szintén segítik azt, hogy a gyermekek értékként fogadják el az önálló gondolkodást, fejlődik vitakészségük.

A varázsjátékok képzeletjátékok. Az óvodás gyermek élményképekben gondolkodik, képek nélkül nem „képes” egy-egy tevékenységet véghezvinni. A gyermekek a játék során egy-egy belső képpel dolgoznak, a fő elem a fantázia. A varázsjátékok többféle játékból állnak: mozgásos játékok, légzés játékok, ellazulást segítő játékok, fantázia játékok, érintés játékok, meditatív játékok, születés játékok. A varázsjátékok elősegítik, hogy a gyermekek saját érzéseiket megélhessék, megfogalmazhassák, lerajzolhassák, megoszthassák, így egyre nyitottabbá, bátrabbá váljanak. A közösen átélt játék során figyelnek egymásra, meghallgatják egymást, így együttműködőbbek, empatikusabbak és toleránsabbak lesznek egymás iránt.

Manó-tanoda

Iskolaelőkészítő

MANÓ-TANODA – iskolára hangoló foglalkozások létrehozásával a kudarcmentes iskolakezdés élményét tűztük zászlónkra.  Felismerve azt a tényt, hogy a mai iskolarendszerben nincs megfelelő átmenet a játékos óvodából a teljesítményközpontú iskolába. Az évek óta eredményesen működő iskola előkészítős gyermekeink számára nemcsak elegendő időt adunk az iskolássá váláshoz, de azt egy tanítói és gyógypedagógiai szempontok alapján kidolgozott  háttérrel is megtámogatjuk.

Az iskolakezdést gyakran lassabb képességbeli, vagy magatartási, akár szociális problémák is nehezíthetik. Gyógypedagógusaink folyamatos fejlesztő munkája segíti az egyéni hátrányok leküzdését.

Ajánljuk azoknak a gyermekeknek, akik már nagyon várják az iskolát:
– akiknek tudásvágyát és kíváncsiságát az óvodai foglalkozások nem elégítik ki
– azoknak, akiknek valamilyen területen lemaradása van és fejlesztést igényel

Mozgáskotta

Mi is az a Mozgáskotta?

A mozgáskotta hatékony eszközt kínál a fejlesztőpedagógusoknak, amely a kisgyermekkor testi és pszichológiai sajátosságaihoz alkalmazkodva játékos módon fejleszti a gyermekek testi, kognitív, affektív és viselkedéses funkcióit.

A módszer során a bonyolult szabályozást feltételező mozgásokat a gyermekek fejlettségének megfelelő egyszerűbb elemekre bontjuk, amelyeket a gyermeki fantáziához közelálló vizuális, akusztikus stb. szimbólumokkal jelöljünk. A szimbólumok jelentését konszenzusos alapon kiépítjük, „kijátsszuk”. A nyuszik, mókusok, lábnyomatok, stb. által kottaszerűen megjelenített, több-kevesebb mozgásos komponenst is tartalmazó összetett feladatok algoritmikus egymásra építésével, gyakorlásával, mint élvezetes játékok fűzérével – nagyrészt implicit módon – fejlődik gyermekeink figyelme, önfegyelme, stabil ismereteket szereznek testükről, felfedezik a teret és az időt, a gondolat és az emlékezet hatalmát, a kompetencia boldogságát. Eközben testi képességeik és (mozgás) szabályozásuk olyan szintre fejlődik, amely sokszor a felnőttek számára is komoly kihívást jelent.

Biztos vagyok abban, hogy sok kisgyermek számára biztosít a jövőben élményt nyújtó fejlődést.